Анхаарал Болгоомжтой Байх

Eckhart Tolle Quotes нь танд ОДОО хүчийг өгөх болно

Eckhart Tolle-ийн ишлэлүүд нь хүчтэй сэдэл болдог. Экхарт Толлегийн гэгээрлийг эрэлхийлж буй хүмүүсийн хувьд бидний эго-г хэрхэн хойш тавих талаар практик боловч гүнзгий тайлбарласан нь өнөө цагийг мэдэж, 'одоогийн хүч' -ийг ашиглах нь ухамсартай болоход чиглэсэн гарын авлага юм. Жижиг тойргуудад нэр хүндтэй зохиолч, оюун санааны багш байсан ч энэ нь [...]

Дэлгэрэнгүй