Сүнслэг Нөлөө Бүхий Ишлэл

Опра Уинфригийн сэдэл, урам зориг өгдөг эшлэлүүд

Опра Уинфригийн мэргэн үгс нь олон удаа амьдарч байсан мэргэн сүнснээс л гарах урам зориг, урам зориг, сэтгэлийн хөдлөлийг авчирдаг. Опрагийн эдгээр ишлэлийг хэрэгцээтэй байлгаж, хүн төрөлхтний туршлагыг мэдэрч буй сүнслэг амьтан гэдгээ сануулах хэрэгтэй бол эдгээрийг эргэцүүлэн бодоорой. Опра Уинфригийн иш татсан үгс Бидний хамгийн дуртай Опра [...]

Дэлгэрэнгүй